Niklas Forsén-hero-images

Bådmægler
Portugal

Bådmægler Portugal

Med en akademisk examen i botten har Niklas drivit egna företag inom mediebranschen (tidningar, reklam, marknadsföring) i 15 år. Där har Niklas varit förlagschef med det yttersta ansvaret för annonsförsäljning, sponsring och event marketing.

Intresset för båtar och hav har funnits med hela tiden.

Niklas har en sk ”Skeppare Klass VIII” utbildning vilket berättigar till framförandet av fartyg stören än 12*4 meter i yrkesmässig trafik med upp till 12 passagerare inom skärgårdsområdet, det som kallas inre fart, eller område D. Komplettering av utbildning: I december 2007 kompletterade Niklas klass VIII-utbildningen med kursen ”Handhavande av snabba fartyg” vilket berättigar till kommersiell fart med fartyg i farter över 35 knop.

Niklas' både til salg lige nu

{{total}}af {{boats.length}} både

Niklas har solgt 188 både siden 2005

{{total}}af {{boats.length}} både